14-03-2011

konkurs


Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona ogłasza otwarty konkurs na zaprojektowanie  znaku graficznego (logo) WOZBad-u.

Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona ogłasza otwarty konkurs na zaprojektowanie  znaku graficznego (logo) WOZBad-u. Do konkursu zapraszamy profesjonalistów, ale także osoby, które nigdy wcześniej nie próbowały swoich sił w tego typu projektowaniu. Celem konkursu jest pobudzenie do działania i tworzenia – konkurs stawia na kreatywność, oryginalność, design, innowacyjność i nieprzeciętność!

 

Zgłoszone prace oceniane będą właśnie pod kątem wyżej wymienionych walorów, ale też jury zwróci uwagę na estetykę. Przede wszystkim jednak będzie liczył się pomysł wykorzystanie lotki, rakiety czy obrysu województwa. Projekt musi być wykonany na tyle profesjonalnie by mógł zarówno być umieszczony na stronie internetowej jak i nadawać się do druku przy np. materiałach prasowych, dyplomach czyli w dobrej rozdzielczości i odpowiednich parametrach

 

Regulamin Konkursu

Organizatorzy:

Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona 

Cel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej WOZBad-u

Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, dyplomach papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez WOZBad.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do profesjonalistów, a także osób, które nigdy wcześniej nie próbowały swoich sił w tego typu projektowaniu

2. Główną nagrodą jest 200zł.

3. Na konkurs można nadesłać 1 do 3 projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Projekt powinien zawierać logo/ znak graficzny oraz identyfikację graficzną WOZbad-u

4. Logo powinno zawierać nazwę Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona lub skrót tej nazwy (WOZBad.) oraz nawiązywać tematycznie do lotki, rakiety lub województwa.

5. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

6.Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

7.Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8.Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

9.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie

10. Oceny projektów i przydzielenia nagrody dokona powołane przez organizatora Jury.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 17.05.2011.

Pracę prosimy nadsyłać do 30.04.2011 na adres korespondencyjny organizatora tj.

WOZBad
ul. Kościelna 46/48, 
62-081 Przeźmierowo